Vizyon

Neat Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş. olarak, Bu sektörde yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla ülkemizde mevcut olan elektrik enerjisi üretimini arttırıp, enerjide dışa bağımlılığı azaltmanın yanı sıra doğanın korunmasında da güçlü bir katkı sağlayacağımızı düşünmekteyiz.

Hayata geçireceğimiz projelerimizden üreteciğimiz elektrik enerjisini toptan olarak YEKDEM’ e  (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) satmayı planlamaktayız. Böylece şirket olarak ülkemizin bu konuda kalkınmasına büyük katkılar sağlamış olacağız.

Ayrıca; üretimde son teknolojinin kullanılacağı RES Santrallerimizle çevre ile tamamen dost olan bu "Temiz Enerji"yi üretip, insana ve doğaya hiç bir tahribat veya zarar vermemiş olacağız.