Yatırımcı İlişkileri

Neat Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş sosyal sorumluluk ilkelerine bağlı, kurumsal bir yönetim mekanizması ile yönetilmektedir. Performans yatırım  oranı yüksek sektörde bulunan şirketimi, yüksek büyüme potansiyeli taşımaktadır. Neat Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş, sürdülebilir kalkınmaya önem vererek ekonomik dalgalanmalara karşı dirençli bir temele sahiptir. Kısa sürede faaliyet gösterdiğimiz yenilenebilir enerji sektöründe ülkemizin en büyük şirketleri arasında olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz.