Hakkımızda

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı


Neat Enerji, yenilenebilir enerji ile ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için temel güç olan enerji sektöründe hizmet verirken, ürettiği enerjinin yanı sıra ekonomik, sosyal veya fiziksel sebeplerle toplumsal hayata katkıda bulunmayı kurumsal sorumluluğu olarak görür ve “yenilenebilir enerji” prensibi ile çalışmalar yürütür.
Neat Enerji kurumsal sosyal sorumluluk projelerini bireysel olarak değerlendirir ve öneri projeleri destekler. Sektörel anlamda yatırım gücümüze bağlı hayata geçirdiğimiz tesis projelerimizi birincil sosyal sorumluluk bilinciyle yürütmekteyiz.