NEDEN RÜZGAR ENERJİSİ

Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden olan rüzgar enerjisi; temiz, sistem verimi yüksek, miktarı bol ve ücretsizdir. Bilinenin tersine, rüzgar türbinlerinde, gürültü seviyesi oldukça düşüktür. Neden rüzgar enerjisi sorusuna daha iyi cevap bulabilmemiz için avantaj ve dezavantajları inceleyelim.

Rüzgar enerjisinin avantajları:

  • Temiz çevreyi kirletmeyen,yakıt gideri olmayan bir enerjidir.
  • Dışa bağımlılık yoktur,sadece yerel imkanlarla enerji elde edilebilir.
  • İşletme masrafları diğer enerji kaynakları içinde en az olanıdır.
  • Karmaşık makineler değillerdir,operatore ihtiyac duyulmadan enerji sağlanabilir.
  • Hava kirliliği yaratacak emisyon ve atık ısı oluşturmazlar, doğaya en az tahribat bırakan enerji türüdür.
  • Çok yer kaplamaz,patlama ihtimali yoktur,radyasyon yayılması olmaz.
  • Rüzgar türbinlerinin işletmeye alınması,inşaatına başlanmasından sonra 3ay gibi kısa bir süre alır.
  • Rüzgar türbinleri istenilen boyutlarda imal edilip istenilen miktarda enerji elde edilebilir.
  • Birim kWh başına düşen istihdam oranı diğer enerji kaynaklarından yüksektir(kömür santrallerinden %27,doğalgaz cevrimli enerjilerden %66 fazla)
  • Aniden ortaya çıkan başka maliyetleri yoktur.Bu sebepten gereksiz vergi artışlarıyla vatandaşa yük olmaz.